Christmas Love by Jimin

BTS · Christmas Love by Jimin of BTS

 

 

 

 

Christmas Love (2020)

 

Produced by Slow Rabbit
(Slow Rabbit, Jimin, RM)


Keyboard – Slow Rabbit
Synthesizer – Slow Rabbit
Guitar – YOUNG
Background Vocal – James Keys
Vocal Arrangement – Slow Rabbit
Digital Editing – GHSTLOOP, EL CAPITXN, Revin, Slow Rabbit
Recording Engineers – Slow Rabbit @ Carrot Express
                                    James Keys @ REALWORLDE
                                    손유정 @ Big Hit Studio
Mix Engineer – Yang Ga @ Big Hit Studio
Mastering Engineer – Yang Ga @ Big Hit Studio

 

 

Christmas I love you
You're the one


Oh I been waitin' for this Christmas Day
벌써 내 마음은 이 하얀 거리 위로
어젯밤 꿈엔 눈이 내렸어
이불 속에서 온종일 기다린 너


Christmas I love you
흰 눈처럼
소복소복
넌 내 하루에 내려와

 

Christmas I love you
Oh you're the one
영원토록
오늘이었으면 해

 

Christmas love
Christmas love

오래도록
넌 내 마음에 남아줘

 

Christmas love
Christmas love
기다렸던
Today it's Christmas Day


힘껏 달려보기도 해 저기 어린아이처럼
저 구름 위로 하늘을 나는 기분이야
누군가 나의 얘길 듣는다면
지금 이대로 시간을 멈춰주겠니

 

Christmas I love you
흰 눈처럼
소복소복
넌 내 하루에 내려와


Christmas I love you
Oh you're the one
영원토록
오늘이었으면 해


사실은 나 너 떠나갈까 두려워
오늘은 짧으니까
조금만 더 널 기다린 나를 위해
더 머물러줄래

 

Christmas I love you
흰 눈처럼
소복소복
넌 내 하루에 내려와

 

Christmas I love you
Oh you're the one
영원토록
오늘이었으면 해

 

Christmas love
Christmas love
오래도록
넌 내 마음에 남아줘

 

Christmas love
Christmas love
기다렸던
Today it's Christmas Day

 

 

-

 

아미 여러분 안녕하세요 지민입니다. 
크리스마스 선물은 잘 받으셨나요? 
여러분에게 꼭 들려드리고 싶었는데 다행히 들려드릴 수 있게 되어서 정말 정말 기쁩니다.
오늘 이렇게 제가 찾아온 건 지금 이런 힘든 상황에 갑자기 이렇게 밝은 곡을 들려드리게 된 이유,

그 이유에 대해 조금 알려드리고 싶어서 찾아왔어요. 곡 내용을 보면 아시겠지만

이 곡은 제가 기억하는 어릴 적 추억 중 제가 좋아하는 눈이 펑펑 내리는 장면을

처음 보았을 때의 감정을 담아서 노래하고 있습니다.

  

우리는 성장하면서 어렸을 적을 참 많이 그리워하게 되는 것 같아요. 

 

그게 지금 상황이든 아니든 철없고 때 묻지 않은 순수한 우리들을 많이 기억하고

그 때로 돌아가고 싶어한다고 생각했어요.
성장하게 되면서 가지는 무언가의 책임감,

그 책임감이 순수했던 우리를 철들게 하고

조금은 우리의 감정을 숨기게 하는 게 아닌가 생각을 했습니다. 

하지만 아직도 우리는 그러한 감정을 가지고 있다고 생각합니다.

그러니 한 번쯤은 유치하지만 그런 감정을 표현해 보는 것은 어떨까요? 

저는 그 하루가 오늘이 되면 좋겠다는 생각을 했습니다. 

 

여러분 모두는 언제나 사랑받아 마땅한 사람들입니다.  

그러니 흔히들 표현하는 오글거린다는 말보다는 조금은 쑥스러워도

모두가 같이 즐길 수 있는 상황이 왔으면 좋겠습니다. 

뭔가 거창하게 쓴 것에 비해 한참 모자란 곡이지만

여러분 모두가 행복한 사람이었으면 좋겠다는 소망 하나로 열심히 만들게 되었습니다.

곡 듣고 조금이나마 여러분들이 추억하는 예전으로 잠시 돌아갈 수 있었으면 좋겠습니다.

 

-

 

Comment 3926
 1. 이전 댓글 더보기
 2. Sifah 2021.04.03 00:40 address edit & del reply

  Jiminnie love you💜

 3. S 2021.04.03 00:46 address edit & del reply

  واحی م خعلی دوستون دروم بیایین من ببرین پیش خودتون وگرنه خودم میکشم😐😔

 4. 지민아사랑해 2021.04.03 01:49 address edit & del reply

  지민이의 노래 선물 항상 고마워💜

 5. 꼰님 2021.04.03 16:09 address edit & del reply

  크리스마스 러브 100일 축하해요
  지민아 고맙고 사랑해💜

 6. 마음 2021.04.03 21:09 address edit & del reply

  쏘복 쏘복~~
  4월의 크리스마스....
  늘 행복한 지민군이 되길....마음이 아줌마가 ㅋ

 7. jimina 2021.04.04 08:48 address edit & del reply

  지미나 사랑해

 8. 써니 2021.04.05 19:07 address edit & del reply

  I love your voice!!!💖

 9. LIZ. V ARMY 2021.04.06 08:35 address edit & del reply

  Alegras mi día 🥰

 10. SarahFairy30 2021.04.07 15:31 address edit & del reply

  Oh Mochi. This was beautiful! I am a 43 year old ARMY (and proud to be!) and your song touched that young girl inside. It's true...we grow up and we seem to lose that childlike innocence to responsibility and adult cares. Thank you for this song. It's a gift. Many blessings to you, Jimin. I 💜 you.

 11. Queen 2021.04.08 16:19 address edit & del reply

  Annyong haseyo🇰🇷

 12. Queen 2021.04.08 16:21 address edit & del reply

  💜 BTS I LOVE YOU 💜 ARMY🇰🇷

 13. Eli 2021.04.09 14:56 address edit & del reply

  Es perfecta esta canción es contagiosa a mi que no me gysts la navidad soy el grinch de la navidad, me emocionó y me hizo muy feliz esta canción Dios te proteja siempre eres un amor con voz de ángel

 14. 2021.04.10 12:46 address edit & del reply

  비밀댓글입니다

 15. R💜 2021.04.13 03:18 address edit & del reply

  I love you so much💜💜

 16. Armyyyyyyy 2021.04.14 18:06 address edit & del reply

  Muchi i love you i purple u💜🔮🌌
  Saranghaeeeeeee💜💜💜💜💜💜💜

 17. 2021.04.15 06:30 address edit & del reply

  비밀댓글입니다

 18. Rachna 2021.04.15 15:45 address edit & del reply

  Hello Mochi
  My cute pie aww you are so sweet.
  This year I am not getting any Christmas gift other than your song. I didn't get any cake from neighbour. It sad.
  But I love your song.
  I love you chim chim💜
  Keep yourself healthy.
  Be safe be good.
  Thank you 💜💜💜

  • Sonshin 2021.04.18 08:16 address edit & del

   Se eu te conhece te daria tudo de bom porque vc me alegrou falando gue o ama 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍vamos assisti a live juntas?me passa seu número relaxa eu sou army e tenho um bom coração porém desprezando seja rápida só vou ter celular por essa noite beijo😍😍

 19. 2021.04.17 07:30 address edit & del reply

  비밀댓글입니다

 20. ~RokieGirl~ 2021.04.21 22:09 address edit & del reply

  Merhaba Ben Türkiye'den Nur. Cidden Türkiyede Milyonlarca Hayranınız var.Hatta ben bir İnstegram kullanıcısıyım ve ayrıca bir Adminim bu yüzden orda birsürü türkiyeden arkadaşım oluyo hepimizin 100 den fazla belkide 1000 den fazla takipçimiz var.Bu yüzden ne kadar hayranınız olduğunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum.Sizden Tek ricamız Türkiyenin çoğunluk olan İstanbul şehrinde bir konser vermeniz ve hayranlarınızla tanışmanız sizi çok seviyoruz Sevgilerle Türkiyeden Hayranlarınız...✔✅BTS 'e

 21. 서보윤 2021.04.22 09:15 address edit & del reply

  나도 부산이어서 눈이 펑펑 오는 것이 얼마나 기쁜 일인가 알아요. (지금은 그다지.. ) 겨울이 한참 지난 4월이지만 이 노래를 들으니까 뭔가 동심으로 돌아가는 느낌이 있었어요... 늦었지만 크리스마스 선물 잘 받았습니다.

Abyss by JinAbyss (2020)

 

Produced by BUMZU

(BUMZU, Jin, RM, Pdogg)

 

Additional Production – Pdogg

Keyboard – BUMZU

Synthesizer – BUMZU

Guitar – 박기태

Drum Production – Pdogg

Background Vocal – James Keys

Vocal Arrangement – Pdogg, GHSTLOOP

Recording Engineers – Pdogg @ Dogg Bounce

                                 GHSTLOOP @ Phantom Field

Digital Editing – Pdogg, Hiss noise, GHSTLOOP

Mix Engineer – 박진세 @ Big Hit Studio

Mastering Engineer – 최효영 @ SUONO Mastering

 

 

숨을 참고서 나의 바다로 들어간다 간다

아름답고도 슬피 우는 나를 마주한다

저 어둠 속의 날

 

찾아가 말하고 싶어

오늘은 널 더 알고 싶다고 yeah

 

아직도 나는 내게 머물러있다

목소린 나오질 않고 맴돌고만 있다

저 까만 곳

잠기고 싶어 가보고 싶어

I’ll be there

오늘도 또 너의 주위를 맴돈다

 

너에게 갈수록 숨이 차오르고 넌 더 멀어지는 것 같아

더 깊은 바다로 들어간 건 아닐까 yeah

저 바닷속의 날

 

찾아가 말하고 싶어

오늘은 널 더 알고 싶다고 yeah

 

아직도 나는 내게 머물러있다

목소린 나오질 않고 맴돌고만 있다

저 까만 곳

잠기고 싶어 가보고 싶어

I’ll be there

오늘도 이렇게 너의 곁으로 눈을 감는다

 


-


안녕하세요 진입니다.

얼마 전, 기자 회견을 하면서 이런 얘기를 한적이 있어요

“나는 내 슬픈 감정을 팬분들과 공유하고 싶지 않다. 좋은 것만 보여드리고 싶기 때문이다.

하지만 그게 음악이라면 얘기는 다르다. 평소 나의 행동으로는 공유하고 싶지 않지만 음악으로서는 보여드려도 괜찮을 것 같다.”


사실은 최근에 크게 번아웃이 왔는데 저 자신에 대한 많은 생각이 들어서 그랬던 것 같아요. 

빌보드 핫 100 1위를 하고 많은 분들께 축하인사를 받았는데 내가 이런걸 받아도 될까..

사실 나보다 음악을 더 많이 사랑하고 더 잘하는 분들도 많은데 내가 이런 기쁨과 축하를 받아도 괜찮을까..

하는 생각이었고 더 깊이 들어가다보니 마음이 힘들어 다 내려놓고 싶었던 것 같아요.

이 일로 상담도 받으며 하루하루 지내다가 방피디님과 얘기를 해봤는데 지금 이 감정을 노래로 써보면 어떻겠냐고 하시더라고요.

잘 만들 자신도 없고 결과물이 좋지 않으면 어쩌나, 나는 이미 그러면 안되는 위치에 와버렸는데.. 라고 대답을 하니

방피디님은 그런 건 중요하지 않다. 하지만 하게 된다면 너는 분명 잘 할거다 너에게 맞는 사람을 찾아봐주겠다고 하셨어요.

그렇게 작곡가 계범주형님을 만나게 되었고 지금 제 감정과 많은것들에 대해 얘기를 나눴습니다.

밝고 긍정적인 분이시더라고요. 형님은 저를 도와주고싶다고 하셨고 '많은 불안들에 대해 써보자~ 잘 안되면 또 새로 해보면 된다'는 긍정의 힘으로 절 다시 밝게 해줬어요.

그렇게 여러 얘기를 나눠보고 지금 저의 감정을 그대로 현장에서 트랙으로 만들어줬고 이걸로 해보고 싶은 얘기를 써내려가니 Abyss가 완성 됐습니다. 계범주 형님에게 다시 한번 고맙다고 얘기하고 싶어요.

 

생일에는 맞지않는 좀 우울한 노래지만 그래도 생일이 아니면 애매할 거 같아 Abyss를 공개하게 되었네요. 

아미들, 부족하더라도 잘 들어주세요.

 

ps. 후렴구 가사 써준 우리 리더님 감사합니다.

Comment 7564
 1. 이전 댓글 더보기
 2. Lilian 2021.03.29 20:56 address edit & del reply

  진은 그가하는 모든 일, 음악과 춤에서 훌륭합니다.

 3. M 2021.03.30 12:02 address edit & del reply

  The Most Talented Kim Seek Jin 👼
  💜 💜 💜 💜 💜 💜 💜

 4. 2021.03.31 12:49 address edit & del reply

  비밀댓글입니다

 5. 르에니 2021.03.31 16:00 address edit & del reply

  이 노래는 내 마음 속에 특별한 자리를 차지하고있다.슬플 때마다 항상이 노래를 들어요.🥰있어 줘서 고맙습니다.나는 영원히 아미가 될 것입니다.💖석진 오빠 사랑해요.💜💜💜💜💜💜💜사랑합니다 방탄소년단. 💟보라해. 🇮🇳💖🇰🇷.

 6. 윤쓰 2021.04.02 17:01 address edit & del reply

  이곡을 이제 처음 들었습니다. 코멘트를 읽고 저의 경험이 생각 났습니다. 제 경험은 번 아웃이 아니라 깊은 우울감이 었지만 그 끝을 알수 없는 깊은 수렁 속에 오래 갇혀 있었어요. 그 것을 극복하는데 저는 동생의 사소한 권유 덕분이었어요. 힘들고 지치게 만드는것이 타인과의 관계에서 오기도 하겠지만 저는 타인에게서 받는 위로와 격려가 내 삶을 더 풍족하게 해줄수 있다고 믿습니다.
  진이와 탄이들이 나에게 그랬던것 처럼 나도 당신에게 큰 힘이 되고 싶습니다. 보라합니다💜💜

 7. 2021.04.04 22:44 address edit & del reply

  비밀댓글입니다

 8. SarahFairy30 2021.04.07 15:37 address edit & del reply

  Jin... I'm so proud of you. This song has so much emotion and is so relatable. I truly wish you all of the joy and blessings in the world. Hang in there. The world is yours.💜

 9. Eli 2021.04.09 15:06 address edit & del reply

  Pues ya somos 2 a mi tampoco me gusta mucho mi cumpleaños aunque debo decir tuve a mi bb ese día no mugusta creo que las personas tristes creamos cosas muy lindas la vida te dará una razón más para brillar y vivir, no es fácil ser triste en un mundo que no entiende a las personas con tristeza interior pero siempre encuentras el motivo para vivir, sigue dando lo mejor de ti siempre 🥰🥰🥰🥰🥰mil bendiciones y mucho amor 😍 😍 😍 Que ya eres una estrella y la luz de todas las ARMYS

 10. 2021.04.09 21:43 address edit & del reply

  비밀댓글입니다

 11. Cintia 2021.04.12 02:21 address edit & del reply

  Jin
  Obrigado por tudo
  Você se tornou meu raio de sol.

 12. Kariswan 2021.04.13 13:37 address edit & del reply

  Te felicito por la persona que eres, somos muchas personas a las que no les gusta su cumpleaños pero aún así hay que salir adelante. Te admiro mucho porque eres genial, todo army te ama demasiado. Te mando un abrazo muy muy fuerte

 13. Armyyyyyyy 2021.04.14 18:08 address edit & del reply

  Hey worldwide handsome jin i purple u💜🌌🔮
  Saranghaeeee💜💜💜💜💜💜💜

 14. Sema 2021.04.17 23:48 address edit & del reply

  Mükemmel...

 15. 2021.04.20 15:36 address edit & del reply

  비밀댓글입니다

 16. J_J 2021.04.21 03:40 address edit & del reply

  Джин и в будущем делись с нами конечно когда будешь готов, мы, я буду ждать сколько потребуется. Ты очень сильный 💪🏻 мы всегда с тобой!!!

 17. 2021.04.21 09:02 address edit & del reply

  비밀댓글입니다

 18. ~RokieGirl~ 2021.04.21 22:09 address edit & del reply

  Merhaba Ben Türkiye'den Nur. Cidden Türkiyede Milyonlarca Hayranınız var.Hatta ben bir İnstegram kullanıcısıyım ve ayrıca bir Adminim bu yüzden orda birsürü türkiyeden arkadaşım oluyo hepimizin 100 den fazla belkide 1000 den fazla takipçimiz var.Bu yüzden ne kadar hayranınız olduğunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum.Sizden Tek ricamız Türkiyenin çoğunluk olan İstanbul şehrinde bir konser vermeniz ve hayranlarınızla tanışmanız sizi çok seviyoruz Sevgilerle Türkiyeden Hayranlarınız...✔✅BTS 'e

 19. Mandy 2021.04.21 22:10 address edit & del reply

  Love Jin 💜💜

 20. 2021.04.22 10:02 address edit & del reply

  비밀댓글입니다

 21. Taís 2021.04.22 10:57 address edit & del reply

  Jin, gostaria que você sentisse o que eu sinto ao ouvir sua voz maravilhosamente doce que me traz paz em meio a tantas turbulências isso faria com que você soubesse o quanto é incrível e especial e não é só para mim, muitas pessoas sentem o mesmo que eu, sei que não vai ler meu comentário mas Quero que saiba que te vejo, sinto e amo tudo em você sua força, seu talento, seu sorriso. Obrigada por ser tão importante na minha vida, não importa a profundidade do problema o que realmente importa é lembrar das proteções que não nos deixa afundar e das pessoas que estão prontas pra nos resgatar a qualquer momento. 我愛你,我只想要幸福,並能夠為你的勝利鼓掌。❤️💜